Cách tính chi phí môi trường

de^

Cây đầu làng
Bài viết
580
Nơi ở
Ho Chi Minh city

mhalex

Hạt giống tốt
Bài viết
1
Nơi ở
Hà nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
trước tiên bạn phải đọc cuốn Kinh tế môi trường - Hoàng Xuân Cơ. Đây là cuốn kinh tế môi trường cho những người không thuộc chuyên ngành kinh tế. Nếu bạn nhập được cuốn đó thì mới hiểu được cái NPV, BCR, IRR mà bạn hỏi. Cũng nên tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm. Nhưng cứ đọc lý thuyết trước đã
 
scroll-topTop