Cách tính độ cứng trong nước

mrdung_enviro

Mầm xanh
Bài viết
16
Nơi ở
tpHCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
một mẫu nc dc phân tích có các nồng độ ion như sau:
đơn vị mg/l
na+:20; k+:30; mg2+:10; ca2+:5; sr2+:2; cl-:40; hco3-:67; co3(2-):0 ; so4(2-):5; no3-: 10
xác định độ cứng tổng cộng,độ cứng bicacbonat,độ cứng cacbonat
giải:
độ cứng gây ra bởi ion ca2+: 5x50/20=12.5
độ cứng gây ra bởi ion mg2+: 10x50/12=41.67
vậy độ cứng tổng cộng là :41.67+12.5=54.17
cho em hỏi em làm đúng hay sai,còn 2 loại độ cứng còn lại tính như thế nào và làm cách nào dể đổi mg/l của 1 chất về mg/l của caco3
 
Sửa lần cuối:
scroll-topTop