Cách tính NOx

caaychuoi

Cỏ 4 lá
Bài viết
69
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
E muốn hỏi cách tính NOx từ NO và NO2. Ví dụ: e đo được NO= 8, NO2= 17; nhưng khi so sánh với QCVN thì quy định là NOx; cho e hỏi tính NOx từ NO và NO2. Mọi người chỉ giúp e zới nghen.:pudency:

Theo mình biết thì NOx = NO + NO2 vì trong không khí tồn tại chủ yếu 2 dạng này còn các dạng khác thì hàm lượng không đáng kể và khả năng gây ô nhiễm môi trường cao là do NO2
 
scroll-topTop