Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Nước thải cách tính toán thời gian lưu và lưu lượng khí sục vào aerotenk?

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào mọi người. Mình có một vấn đề như thế này: Cách xác định thời gian lưu của nước thải trong bể aerotenk như thế nào? cách xác định lương khí sục bao nhiêu m3/h cung cấp cho bể aerotenk?
Đầu vào của nước thải: 600m3/nđ
pH 6.5; BOD5=1200; COD =2000; SS =1200; N_NH4 = 17 mg/l; Tong N=140; Tổng P=69
Các bác làm ơn chỉ cho mình cái. Có một cậu Sinh viên thực tập nhờ mình mà mình không biết giải thích thế nào?
Cảm ơn mọi người nhìu nhìu.
 

Snow_wolf

Active Member
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào mọi người. Mình có một vấn đề như thế này: Cách xác định thời gian lưu của nước thải trong bể aerotenk như thế nào? cách xác định lương khí sục bao nhiêu m3/h cung cấp cho bể aerotenk?
Đầu vào của nước thải: 600m3/nđ
pH 6.5; BOD5=1200; COD =2000; SS =1200; N_NH4 = 17 mg/l; Tong N=140; Tổng P=69
Các bác làm ơn chỉ cho mình cái. Có một cậu Sinh viên thực tập nhờ mình mà mình không biết giải thích thế nào?
Cảm ơn mọi người nhìu nhìu.
Nước thải gì mà Nito và Photpho kinh thế kia?
 
L

lethuyliwayway

Guest
#7
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
trước tiên bạn phải tính được thể tích bể aroten sau đó thời gian lưu nước bằng thể tích bể aroten/lưu lượng nước
lượng không khí thổi vào aroten = D*Q
trong đó D là lượng không khí đi qua 1 m3 nước thải
D=2*La/(K*H)
La : NOS20 của nước thải dẫn vào aroten
K,H theo tiêu chuẩn xây dựng tcxdvn 51-84.
 
#8
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào mọi người. Mình có một vấn đề như thế này: Cách xác định thời gian lưu của nước thải trong bể aerotenk như thế nào? cách xác định lương khí sục bao nhiêu m3/h cung cấp cho bể aerotenk?
Đầu vào của nước thải: 600m3/nđ
pH 6.5; BOD5=1200; COD =2000; SS =1200; N_NH4 = 17 mg/l; Tong N=140; Tổng P=69
Các bác làm ơn chỉ cho mình cái. Có một cậu Sinh viên thực tập nhờ mình mà mình không biết giải thích thế nào?
Cảm ơn mọi người nhìu nhìu.
Thời gian lưu thì đơn giản mà:
Thời gian lưu = thể tích bể aeroten/lưu lượng nước vào.
 
H

hoangvu79

Guest
#9
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Còn những yếu tố này nhỉ : COD & BOD đầu vào, ra
+ sau đó Tính lượng tăng sinh khối Px
+ Nồng độ Oxi (ở đk chuẩn) -> Nồng độ Oxi (ở đk 20oC)
+ Lượng khí cho Tổng chiều cao bể Aerotank ( 1m cao độ tương ứng 5.5m3 khí/ngdem)
+ Lượng khí./ phút -> Lựa chọn Công suất AirBlower!:49: -> Số đĩa hay số ống dẫn khí!
 
#10
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Còn những yếu tố này nhỉ : COD & BOD đầu vào, ra
+ sau đó Tính lượng tăng sinh khối Px
+ Nồng độ Oxi (ở đk chuẩn) -> Nồng độ Oxi (ở đk 20oC)
+ Lượng khí cho Tổng chiều cao bể Aerotank ( 1m cao độ tương ứng 5.5m3 khí/ngdem)
+ Lượng khí./ phút -> Lựa chọn Công suất AirBlower!:49: -> Số đĩa hay số ống dẫn khí!
Đó là cách tính lượng oxy chứ đâu phải thời gian lưu.
Còn thời gian lưu tính đơn giản như vậy là vì trong khi tính thể tích bể Aerotank thì đã bao gồm các yếu tố COD, BOD, tuổi của bùn, nồng độ bùn trong bể ...
 
Top