Ứng dụng Gom Rác GRAC

Cách tuyên truyền môi trường của VN nè

moitruong08

Sự trở lại của voi Mamut
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
mình thấy mấy câu tuyên truyền đó rất hay nhưng minh cảm thấy không có hiệu quả cho lắm.Vì mình thấy rừng vẫn bị tàn phá do con người không có ý thức nhất là bọn lâm tặc chặt phá rừng bừa bãi thêm sự tiếp tay của một số kiểm lâm:010::26:
 
Top