CADISON - Phần mềm thiết kế hệ thống đường ống

phu.hbe

Hạt giống tốt
Bài viết
3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
http://www.mediafire.com/?5t6nb8ndt8p48d1

Bên mình là đại diện cho phần mềm thiết kế 3D CADISON tại Việt Nam.
CADISON là phần chuyên về thiết kế hệ thống đường ống trong các hệ thống xử lý nước thải, các hệ thống dẫn khí, đường ống trong các nhà máy điện, hạt nhân, ...
Phần mềm thiết kế đường ống CADISON được sử dụng rộng rãi tại các nước Âu Châu, Châu Á - Thái Bình Dương (đặc biệt là Ấn Độ) và các nước khác trên Thế Giới.

Hệ thống xử lý nước thải nào cũng có đường ống, phần mềm CADISON sẽ giúp chúng ta mô hình hóa trên 3D của hệ thống một cách dễ dàng, sau đó xuất ra bản vẽ isometric để thuận tiện cho việc thi công của công trình.

Nói đến thiết kế hệ thống đường ống trong 3D là nói đến CADISON.
 
Sửa lần cuối:
scroll-topTop