Cái tiến nội giao diện diễn đàn

CEED

Mầm xanh
Bài viết
25
Website
www.ceed.org.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
CẢI TIẾN GIAO DIỆN DIỄN ĐÀN

Dear Ban quản trị diễn đàn!
Tôi là một thành viên của diễn đàn từ tháng 1/2011 tới nay. Tôi là một người làm trong lĩnh vực môi trường, và là một cựu sinh viên ngành môi trường. Tôi thấy diễn đàn rất hữu ích cho việc trao đổi các thông tin về chuyên ngành môi trường của chúng ta. Chúng ta có thể chia sẻ những tài liệu bổ ích về chuyên ngành, cập nhật những văn bản pháp luật mới, chia sẻ thông tin hội thảo...
Và tôi nghĩ đây là diễn đàn tuyệt vời mà ai làm về môi trường sẽ không thể bỏ qua.
Tuy nhiên tôi thấy giao diện của diễn đàn có phần phức tạp, quá nhiều đề mục nhỏ gây ra sự rối loạn trong lúc tìm kiếm.
Tôi xin gửi một đề xuất của mình là làm cách nào cải tiến giao diện của diễn đàn đơn giản hơn, để tiện cho việc tìm kiếm thông tin.
Cảm ơn Ban quản trị diễn đàn đã dành thời gian đọc đề xuất của tôi.
 
Sửa lần cuối:
scroll-topTop