Ứng dụng Gom Rác GRAC

Cam kết bảo vệ môi trường Phòng Khám Ngọc Tâm

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Cam kết bảo vệ môi trường Phòng Khám Ngọc Tâm
Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Ngọc Tâm có đầu tư phòng khám tại địa chỉ:320 Điện Biên Phủ P11, Q10 Tp Hồ Chí Minh. Để hoạt động hiệu quả và bền vững, Công ty tiến hành lập Bản Cam kết bảo vệ Môi trường.
Trình tự Bản Cam kết bảo vệ Môi Trường gồm có những nội dung sau:
  • Thông tin chung;
  • Địa điểm thực hiện Dự án;
  • Qui mô dự án;
  • Nhu cầu nguyên, nhiên liệu sử dụng;
  • Các tác động môi trường;
  • Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực;
  • Cam kết bảo vệ môi trường.
 

Đính kèm

Top