Cẩm nang an toàn vệ sinh lao động liên quan đến hoá chất

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

HSE

Cây công nghiệp
Bài viết
296
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cẩm nang an toàn vệ sinh lao động liên quan đến hoá chất

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH LIÊN QUAN ĐẾN HÓA CHẤT.
Chương I - Ảnh hưởng của hóa chất
Nội dung:
- Tác hại của hóa chất đối với sức khỏe con người
+ Sự độc hại của hoá chất
+ Tác hại của hoá chất đối với cơ thể người

- Những nguy cơ cháy nổ:
+ Cháy
+ Nổ
 

Đính kèm

scroll-topTop