Cân bằng đổi công thức tính phí

mickeya3_88

Cỏ 4 lá
Bài viết
62
Sửa lần cuối:

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mọi người thử quy đổi công thức này để cân bằng xem. Đây là công thức tính phí nước thải:

Tổng phí (đồng) = Lưu lượng nước thải (m3) * Hàm lượng chất ô nhiễm (mg/l) * Số phí tương ứng chất ô nhiễm (đồng/kg) * 10 mũ (-3)

Nếu theo quy đổi 1m3=1000lít; 1kg=1000g thì không thể cân bằng.
Đơn giản. Ví dụ này cho bạn dễ hiểu:
Nồng độ COD = 500mg/L. Giá 300 Đ/Kg. Lưu lượng 1 quý 5400 m3
--> 5.400x 500x10-3x 300 =810.000 đ


mg/L = g/m3= (mười mũ trừ ba) kg/m3
 

heoconit999

Mầm 2 lá
Bài viết
34
Nơi ở
HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Công thức tính phí chuẩn là :
Số tiền ( đồng ) = Lưu lượng (m3) x Nồng đô chất ô nhiễm (mg/l) x Mức phí (đồng/kg)

Theo công thức này thì các thứ nguyên như m3 và l sẽ triệt tiêu và mg và kg sẽ triệt tiêu.
Như vậy thì còn là ĐỒNG => Ok chưa bạn

Còn như cthức của bạn đưa ra thì có sự quy đổi từ lít vè m3 nên đã x thêm cho 10-3

Thí dụ như sau :

nhà máy A thải 4000 m3/ngày
BOD thải ra là 60mg/l
Phí BOD là 300 đồng/kg

Như vậy phí nước thải 1 ngày là
Phí thải = 4000 m3/ngày x 60 mg/l x 300 đồng/kg
Phí thải = 4000 x 1000 l/ngày x 60 x 10-6 kg/l x 300 đồng/kg
Phí thải = 4000 x 1000 x 60 x 10-6 x 300 = ??? /ngày ( lúc này các thứ nguyen đã triệt tiêu)
Chúc bạn may mắn lần kế tiếp
 
scroll-topTop