Cần các pro giúp đỡ

bangviet_env

Mầm xanh
Bài viết
12
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình đang làm đồ àn chuyên ngành bên Bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh.Trong phần dự báo lượng rác thải phát sinh trong các năm tiếp theo Ứng với tỉ lệ tăng GDP.Trong công thức có nói về Hệ số kinh nghiệm về tương quan giữa tốc độ tăng trưởng,tốc độ gia tăng dân số với tỉ lệ tăng lượng rác thải(Hệ số A)(cái này do JICA đưa ra dựa vào kết quả tực tế thu được tại Việt Nam).Có bạn nào hiểu về cái này hay có tài liệu liên quan giúp đỡ mình với nhé.Cảm ơn các bạn nhìu nhìu :005:
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
scroll-topTop