Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

cần giúp đỡ HTXL nước thải sản xuất bún

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nước đầu vào của mình pH thấp khoảng 4-5. Mình dùng sodium bicacbonate châm nhưng vẫn không lên cao nổi vẫn ở mức 5. Cho hỏi: có phải hóa chất đó nhẹ hơn NaOH k? Ban đầu, cho 25kg sodium vào bồn pha đầy bồn 300l thì pH lên khoảng 6-7 nhưng nếu vậy thì tốn hóa chất.
Bể hiếu khí của mình bùn nó vẫn còn đen và nhỏ, có cách nào khắc phục k?
thanks moi nguoi
 
#5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
bạn có nhiều cách nâng pH của nước nhưng theo mình dùng NaOH là hiệu quả nhất về mặt Kỹ thuật. Bạn dùng vôi sẽ dẫn đến hiện tượng bông bùn bạn to và lắng nhanh hơn mức cho phép, điều này là không tốt vì hiệu quả xử lý của bể vi sinh sẽ không cao.
Vậy nên đối với nước của bạn mình khuyên nên dùng NaOH pha với nồng độ 10% thì chất lượng nước về lâu dài sẽ ổn định và hệ thống vi sinh sẽ tốt lên. ( tất nhiên là hơi tốn chi phí hóa chất. )
 
#6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
nhưng mà trong quá trình vận hành mình còn gạp vấn đề này nữa chưa biết khắc phục sao đây: công nghệ xử lý nước thải sx hủ tiếu, bún, bánh hỏi -> lắng sơ bộ-->lọc sinh học kỵ khí --> anoxic --> aerotank --> lắng --> lọc --> khử trùng. mình vận hành sao mà bùn không lắng được, mỗi bông bùn có 1 bóng khí kéo bùn nổi lên, mà anoxic của mình thời gian lưu tới 8 giờ, có xáo trộn bằng khi. có mem nào không giúp với
 
#7
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
nhưng mà trong quá trình vận hành mình còn gạp vấn đề này nữa chưa biết khắc phục sao đây: công nghệ xử lý nước thải sx hủ tiếu, bún, bánh hỏi -> lắng sơ bộ-->lọc sinh học kỵ khí --> anoxic --> aerotank --> lắng --> lọc --> khử trùng. mình vận hành sao mà bùn không lắng được, mỗi bông bùn có 1 bóng khí kéo bùn nổi lên, mà anoxic của mình thời gian lưu tới 8 giờ, có xáo trộn bằng khi. có mem nào không giúp với
Bạn search với từ khóa bùn nổi ở bể lắng 2 trên 4rum sẽ có thứ bạn cần.
Hiện tượng này xảy ra phổ biến ở các bể vận hành sau 1 thời gian do việc lưu bùn lâu ở bể lắng 2 nên xảy ra hiện tượng nito hóa giải phóng N2 là các bọt khí sau đó kéo theo các bông bùn nổi lên mặt bể.
Biện pháp khắc phục là tăng thời gian xả bùn và tuần hoàn bùn nhé bạn.
Chúc thành công.
 
#9
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
không phải! bùn của mình không nổi ở bể lắng 2 mà là lắng rất kém ở bể aerotank. khi lấy mẫu ở bể a thì quan sát thấy mỗi bông bùn đều có 1 bóng khí làm cho bùn lơ lững, khi qua lắng 2 thì bùn không nổi nhưng nước đầu ra đục, có mùi hơi thối. ph 7,5.
Bạn tuần hoàn bùn và xả bùn ở bể lắng 2 bao lâu 1 lần ? Nước đầu ra có mùi hơi thối có thể do bùn chết do quá tải hoặc do lưu bùn ở bể quá lâu. Mình nghĩ vậy.
À tiện thể bạn có thể cho mình xem KQPT nước thải dòng vào của HTXL được không ?
 
Top