Cần giúp đỡ tính nước rỉ rác

minhnguyen11

Mầm xanh
Bài viết
12
Nơi ở
hà nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Anh em đã có ai tính nước rỉ rác bằng công thức này chưa
C = M(W2 – W1) + [P(1 – R) - E]A (m3/ngày) (6)
Trong đó:
M: khối lượng rác sinh hoạt trung bình ngày tấn/ngày (cuối giai đoạn thiết kế).
W1:độ ẩm của rác sau khi nén = 25%.
W2:độ ẩm của rác trước khi nén = 60%.
P: lượng mưa ngày lớn nhất của tháng,
R: hệ số thoát nước bề mặt

Cái này mính tính ra được thể tích nước rỉ rác 1 ngày
mình đang băn khoăn là diện tích chôn lấp Achỉ là diện tích rác đem chôn trong 1 ngày vậy mà trong khi đó lượng rác đem chôn từ trước nó cũng tạo ra nước rỉ rác. Vậy thì công thức trên áp dụng trong điều kiện nào và sử dụng như thế nào?????
Anh em thảo luận cho ý kiên với.
 
scroll-topTop