Ứng dụng Gom Rác GRAC

CẦN GIÚP ĐỠ

leda

Member
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Theo Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố, về việc thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường thì hệ số quy đổi là:
Hệ số quy đổi 1m3 rác = 420 kg rác
 

Đính kèm

Top