Cần giúp về bể UASB

Vu Duc Anh

Hạt giống tốt
Bài viết
3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mọi người cho mình hỏi chút. Mình làm thí nghiệm về bể UASB. Cho mình hỏi là Cái tỉ lệ Ab/At nghĩa là thỉ lệ axit bay hơi / Axit tổng khoảng bằng bao nhiêu thì phù hợp. mình đọc thì thấy Ab/At > 0.5 là quá trình metan hóa tốt. nhưng mà metan hóa có cả cơ chế là khử CO2 nữa. Cũng có cái bảo tỉ lệ này càng nhỏ càng tốt. ai biết cho xin ý kiến với
 
scroll-topTop