Cần giúp về hệ số thu hồi rác thải sinh hoạt của Hà Nội

my_angle

Hạt giống tốt
Bài viết
4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Em đang làm 1 cái đề tài về việc thu hồi rác thải ở Hà Nội.
Tuy nhiên em đang phân vân về việc tỷ lệ thu hồi rác thải sinh hoạt sẽ được khoảng bao nhiều %.
Vì đặc tính thu gom nên em chia HN ra thành các quận nội thành và khu vực ngoại thành.
Các bác giúp em xem là tỷ lệ thu hồi rác thải sinh hoạt tại 2 khu này là bao nhiều với ạ ?
Thank các bác nhiều.
 
scroll-topTop