Ứng dụng Gom Rác GRAC

cần giúp về lựa chọn vấn đề và đề tài nghiên cứu khoa học

Worker

Member
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
em đan cần 3 vấn đề đê nghiên cứu về môi trường

vấn đề gì cũng được anh chị nào có thể post cho em luận đề, luận cứluận chứng lên cho em thảm kháo với em cảm ơn ạ
Ak, Ak, bạn định nghiên cứu về cái gì thì phải nói thì mới giúp được chứ. 3 cái đậm đậm trên kia là nguyên một đề tài nghiên cứu rồi còn gì nữa ha ha

Chịu khó lên Google mà tìm, sẽ thấy ối cái bổ ích.
 
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Ak, Ak, bạn định nghiên cứu về cái gì thì phải nói thì mới giúp được chứ. 3 cái đậm đậm trên kia là nguyên một đề tài nghiên cứu rồi còn gì nữa ha ha

Chịu khó lên Google mà tìm, sẽ thấy ối cái bổ ích.
3vấn đề gì cũng được anh ạ chỉ cần viết cho em cái số liệu em cần thu thập và phương pháp tiến hành thôi:yahoo:
 
Top