Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

cần giúp về lựa chọn vấn đề và đề tài nghiên cứu khoa học

Worker

Member
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
em đan cần 3 vấn đề đê nghiên cứu về môi trường

vấn đề gì cũng được anh chị nào có thể post cho em luận đề, luận cứluận chứng lên cho em thảm kháo với em cảm ơn ạ
Ak, Ak, bạn định nghiên cứu về cái gì thì phải nói thì mới giúp được chứ. 3 cái đậm đậm trên kia là nguyên một đề tài nghiên cứu rồi còn gì nữa ha ha

Chịu khó lên Google mà tìm, sẽ thấy ối cái bổ ích.
 
#4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ak, Ak, bạn định nghiên cứu về cái gì thì phải nói thì mới giúp được chứ. 3 cái đậm đậm trên kia là nguyên một đề tài nghiên cứu rồi còn gì nữa ha ha

Chịu khó lên Google mà tìm, sẽ thấy ối cái bổ ích.
3vấn đề gì cũng được anh ạ chỉ cần viết cho em cái số liệu em cần thu thập và phương pháp tiến hành thôi:yahoo:
 
Top