Cần góp an toàn cho nhà máy dệt nhuộm

ngochuy1010

Cỏ 3 lá
Bài viết
46
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
An toàn trong nhà máy thường có các loại như sau, em tìm trên mạng để dowload tài liệu về: An toàn lao động, an toàn hóa chất, an toàn PCCN, an toàn điện. Liên quan đến các an toàn này thì gồm có các nội dung như: Thành lập đội an toàn, đào tạo về an toàn, sổ sách ghi lại việc thực hiện kiểu check list... Ngoài ra còn có việc khám sức khỏe cho CBCNV nữa.
Em cứ thực hiện, còn vướng mắc có thể gửi vào mail: ngochuymt@gmail.com a sẽ tư vấn thêm cho.
 
scroll-topTop