Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

Cần tài liệu về các văn bản pháp quy quản lí CTR

nngoctu

Cây công nghiệp
Tham gia
1/10/09
Bài viết
275
Cảm xúc
6

h2t830326

Cỏ 4 lá
Tham gia
30/7/08
Bài viết
61
Cảm xúc
0
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Lên mạng Seach nhưng quy định này: Nghị định số 59/2006/N Đ-CP ngày 09/4/2006 của Chính Phủ về Quản lý chất thải rắn, Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 cua Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006; Quyết định số 12/2006/Q Đ-BTNMT ngày 08/9/2006 về việc ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; Nghị định số 174/2007/ND-CP ngày 29/11/2007 về Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn
 

Grac đô thị không rác

Bình luận mới

Chủ đề mới

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
10,846
Bài viết
42,149
Thành viên
31,233
Thành viên mới nhất
khachmua