Cần thực hiện dự án CDM trồng rừng

chocolateice

Mầm xanh
Bài viết
5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Công ty chúng tôi - Công ty Môi Trường Xanh Á Châu hiện đang tìm kiếm đối tác để tư vấn xây dựng nên dự án CDM trồng rừng, với giống cây chủ yếu là cây Paulownia. Các công ty nào nhu cầu hợp tác xin liên hệ, hay các bạn có ai đóng góp ý kiến gì giúp cho công ty chúng tôi trong việc xây dựng dự án này, xin mail đến địa chỉ moitruongxanhachau@gmail.com
Xin cám ơn rất nhiều!
 
scroll-topTop