Ứng dụng Gom Rác GRAC

cần tìm số liệu đàu vào cho ngành đường

  • Thread starter hoaian1608
  • Ngày gửi
H

hoaian1608

Guest
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
em đang làm đồ án môn học: xử lý nước thải ngành mía dường nhưng không có số liệu đầu vào, giáo viên hướng dẫn yêu cầu thông số chính xác của 1 nhà máy cụ thể (tên nhà máy, địa bàn, thông số dược láy thừ năm nào) ai biết thông số nước thải của nhà máy đường nào không cho em với.
 
Top