Cần tư vấn văn bản pháp luật trong quản lý tài nguyên nước

leda

Cây công nghiệp
Bài viết
107
Nơi ở
TP Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Công việc của mình không liên quan đến công ty cấp nước nhưng mình có thể chia sẻ với bạn một số văn bản pháp luật mà mình nghĩ là cần thiết:
- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13.
- QCVN 01:2009/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống.
- QCVN 02:2009/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.
- Quyết định của UBND Tp.HCM:
 1. Quyết định 190/2004/QĐ-UB ngày 30/7/2004 về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
 2. Quyết định 154/2004/QĐ-UB ngày 15/06/2004 về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn Tp.HCM
 3. Quyết định 139/2004/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định 190/2004/QĐ-UB ngày 30/7/2004
 4. Quyết định 20/2007/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 quy định cung cấp, sử dụng nước, bảo vệ công trình ...
 

Đính kèm

 • Quyetdinh190.doc
  44.5 KB · Lượt xem: 360
 • Quyetdinh139.doc
  41 KB · Lượt xem: 370
 • Quyetdinh154cuaUBNDTPHCMvegianuocsachtrendiabanTPHCM.doc
  51.5 KB · Lượt xem: 354
 • QD20.doc
  190 KB · Lượt xem: 433
scroll-topTop