Cancun Decisions summary in COP16

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

guang

Cỏ 3 lá
Bài viết
46
Nơi ở
Hanoi
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Climate Connect đã làm một báo cáo tóm tắt về những kết quả đạt được tại COP16 trong Cancun, các bạn không có thời gian theo dõi COP16 có thể xem file đính kèm để có một overview về những Quyết định liên quan đến những hoạt động chống biến đổi khí hậu tại Cancun Mexico. Hy vọng thông tin này là hữu ích đến những người đang quan tâm đến hoạt động biến đổi khí hậu.
 

Đính kèm

scroll-topTop