Ứng dụng Gom Rác GRAC

Cảnh sát môi trường và thanh tra môi trường

#2
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Vậy cảnh sát môi trường hoạt động độc lập với Sở tài nguyên môi trường phải ko anh W
Quy trình như sau ko biết có đúng ko:

Khi có sai phạm luật bảo vệ môi trường ---> sở/ phòng MT phát hiện --> gửi công văn thanh tra môi trường--> phạt ở kho bạc nhà nước

Còn cảnh sát môi trường--> bắt và gửi về cho Sở
 
Top