Cấp phép hành nghề QL chất thải nguy hại

thuyhang

Hạt giống tốt
Bài viết
3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình muốn làm hồ sơ xin cấp phép hành nghề chất thải nguy hại cho công ty theo thông tư 12/2011( mình đã đọc hướng dẫn về xây dựng hồ sơ). Tuy nhiên do chưa có kinh nghiệm nên mình muốn tham khảo mấy anh chị em đã làm về lĩnh vực này, hay có hồ sơ nào đã làm về lĩnh vực này cho mình tham khảo với. Thank all members
 
scroll-topTop