câu hỏi bài tập tính toán cân bằng vật chất và năng lượng trong lò đốt chất thải nguy hại

habang0889

Hạt giống tốt
Bài viết
4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
đề bài: tính cân bằng vật chất và cân bằng năng lượng của lò đốt chất thải với công suất là 1000kg/h biết thành phần của chất thải là:chất thải ẩm 1000kg/h, độ ẩm 20%: chất thải khô : C 55%, tro 15%, H 10%. O 14%, N 2%, S 2%, Cl 2%. biết nhiên liệu cần bổ xung là dầu DO có thành phần là: C 87,3%,H 12,3%, S 0,5%. cho biết Q của dầu DO = 10325kcal/kg hay 43264kj/kg. nhiệt độ buồng đốt thứ cấp là 1200 dộ c. không khí ẩm cấp cho lò đốt có nhiệt độ 30 độ c, độ ẩm 0,01 kg hơi nước/ kg kk khô.
anh chị nào biết giải bài tập này hướng đẫn cho em với ạh. hay biết về tài liệu nào có bài tập tương tự thì chỉ giúp em với.em đang rất cần. vì đây là bài tập bọn em sẽ thi nhưng ko biết làm và không có tài liệu cũng không dược hướng dẫn cách làm.em cảm ơn nhiều ạh
 
scroll-topTop