Ứng dụng Gom Rác GRAC

xq.cnmt

Ms. Xuân Quỳnh - 0903.758.543
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Mọi người giúp em với!!!!!
1. Em không hiểu về quy trình thực hiện ĐTM cho lắm, đặc biệt ngay chỗ nghiên cứu tiền khả thi?
2. Đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường có gì khác nhau?
3. Phương pháp lập bảng kiểm tra có phải bao gồm 2 phương pháp là liệt kê và danh mục không?
 

hoahong39

Administrator
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
1. Xin phép ko trả lời
.2Trước đây nó được chia hai trường hợp
đó là lập đánh giá tác động môi trường và đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường
Bản đăng ký tiêu chuẩn môi trường: đã hết hiệu lực thực hiện. Xem thêm lịch sử của nó trong luật bảo vệ môi trường 1993,Thông tư 490/1998/BKHCNMT
sau đó, luật pháp ban hành thay thế luật bảo vệ môi trường 2005,
đăng ký tiêu chuẩn mt được thay thế bởi cam kết bảo vệ môi trường, có 3 cấp độ làm giấy phép: đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động mt, cam kết bảo vệ môi trường. Ngoài ra, một thời gian thực hiện đề án bảo vệ môi trường sau đó tuyên bố hết hiệu lực rồi tiếp tục có hiệu lực.
3. phương pháp danh mục mình không biết ý bạn này là phương pháp ma trận hay không? nếu không nó liệt kê thêm từng phần thì cũng là phương pháp liệt kê thôi. ?
phương pháp m biết gồm có:
Phương pháp ma trận, phương pháp sơ đồ lưới, phương pháp bảng liệt kê
Thân!
mọi người cho thêm ý kiến nhé
 
Sửa lần cuối:
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
1. Bạn đừng quan trọng hóa về vấn đề tiền khả thi hay gì hết, chỉ cần:
- Dự án có thuộc danh mục làm DTM hay cam kết
- Phân tích, đánh giá tác động
- Dự báo quy mô, phạm vi
- Giair pháp giảm thiểu và quản lý
2. Bạn chỉ cần qtam và tìm hiểu dự án nà cần ĐTM và dự án nào cần cam kết, đừng tìm hiểu thêm thứ khác mà rối loạn lên cả ( Nghị định 29, thông tư 26). Nhưng thứ khác như Tiêu chuẩn môi trường, hay ĐTM bổ sung... đã hết hiệu lực.
 

daibangxanh

Well-Known Member
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
1. Em không hiểu về quy trình thực hiện ĐTM cho lắm, đặc biệt ngay chỗ nghiên cứu tiền khả thi?
---> Nghiên cứu tiền khả thi:

  • Thường thì chủ dự án sẽ lập 1 cuốn dự án đầu tư để xin phép đầu tư (theo luật đầu tư và xây dựng thì dự án trên 15 tỷ thì phải xin phép)
  • Hoặc báo cáo khả thi về kinh tế kỹ thuật của dự án: thường thì gửi cho nhà nước để nắm sơ bộ về dự án, để đi vay vốn, mời gọi cổ đông,...
1 số dự án chia ra 2 giai đoạn: báo cáo tiền khả thi (đánh giá nhanh tiềm năng của dự án) sau đó sẽ là báo cáo khả thi về kinh tế kỹ thuật (đánh giá chi tiết)

Cái chữ gọi là "nghiên cứu"
thì trong trường học sử dụng cho vui thôi chứ khi ra thị trường thì sẽ có các công đoạn khảo sát, đánh giá, ...
 

daibangxanh

Well-Known Member
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
2. Đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường có gì khác nhau?
  • Bảng đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường: do Bộ/Sở Khoa Học Công Nghệ và Môi Trường cấp, bộ/sở này giờ tách ra làm 2 bộ/sở. Giấy phép này dựa vào luật BVMT cũ (hình như 1993 thì phải)
  • Cam kết bảo vệ môi trường và đánh giá tác động môi trường: làm cái nào thì dựa vào quy mô dự án, thường thì nhà nước sẽ ban hành, phân loại căn cứ vào nghị định vd: nghị định 29 http://yeumoitruong.vn/threads/nghi-dinh-so-29-2011-nd-cp-ngay-18-4-2011-dmc-dtm-ckbvmt.12658/. Lưu ý là qua 2015 thì nghị định này sẽ hết hiệu lực nhé.
 

daibangxanh

Well-Known Member
#6
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
3. Phương pháp lập bảng kiểm tra có phải bao gồm 2 phương pháp là liệt kê và danh mục không?
--> các công cụ để làm đánh giá tác động môi trường thì đọc sách giúp nhé. Vui lòng học thêm 1 môn gọi là: phương pháp nghiên cứu khoa học để biết các phương pháp như: thống kê, khảo sát, tham khảo ý kiến chuyên gia, phương pháp ma trận,...
 
Top