Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ISO 14001 câu hỏi về ISO 14001 của bạn quangminh85

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Em thấy trong Hệ thống quản lý Môi Trường Việt Nam có rất nhiều các tiêu chuẩn khác nhau như: ISO 14001-2005; ISO 14004-2005; ISO 14010-1997; ISO 14012-1997; ISO 14020-2000...

Anh cho em hỏi là:
+ Có cần phải biết hết tất cả các tiêu chuẩn này không?

+ Có một số khu công nghiệp có đăng tuyển dụng yêu cầu có hiểu biết về ISO 14001 thì mình chỉ cần biết về ISO này thôi hay là vẫn phải biết hết tất cả các ISO khác nửa

Cảm ơn anh nhiều!

Cái này mình trả lời ok, nhưng để Tony và W làm kinh nghiệm hơn thì chắc ăn hơn :whistling:
 
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000

Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000

Sự ra đời và sự thành công của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 trên toàn thế giới là bài học kinh nghiệm để Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) áp dụng trong lĩnh vực quản lý môi trường. Năm 1991, ISO thành lập Nhóm hành động chiền lược về môi trường (SAGE). Qua hơn một năm hoạt động Nhóm SAGE đã đề nghị thành lập Ủy ban Kỹ thuật ISO/TC 207 có nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc tế về ESM chung cho toàn cầu và đặt ra yêu cầu mà tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường phải đạt được là:

- Đế xuất một phương thức chung trong việc quản lý môi trường;

- Tăng cường năng lực tổ chức để đạt được và đánh giá được sự cải thiện trong công tác môi trường;

- Tạo đều kiện thuận lợi cho thương mại và xoá bỏ các rào cản trong thương mại.

Tháng 6/1993 Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 207, họp phiên họp đầu tiên với khoảng 200 đại biểu của hơn 30 quốc gia tiên phong trong việc quản lý môi trường đã tham dự để triền khai kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường. Năm 1996 các tiêu chuẩn quản lý về môi trường đã được ISO ban hành và công bố. Việt Nam, các tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14000 đã được thừa nhận thành các tiêu chuẩn Việt Nam sau:

TCVN ISO 14001: 1998 (ISO 14001:1996) Hệ thống quản lý môi trường - Quy định và hướng dẫn sử dụng;

TCVN ISO 14004: 1997 (ISO 14004: 1996) Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và kỹ thuật hỗ trợ;

- TCVN ISO 14010: 1997 (ISO 14010: 1996) Hướng dẫn đánh giá môi trường - Nguyên tắc chung;

- TCVN ISO 14011: 1997 (ISO 14011: 1996) Hướng dẫn đánh giá môi trường – Thủ tục đánh giá - Đánh giá hệ thống quản lý môi trường;

TCVN ISO 14012: 1997 (ISO 14012: 1996) Hướng dẫn đánh giá môi trường - Chuẩn cứ trình độ đối với chuyên gia đánh giá môi trường;

- TCVN ISO 14020:2000 (ISO 14020: 1998) Nhãn môi trường và công bố môi trường - Nguyên tắc chung;

- TCVN ISO 14040:2000 (ISO 14040: 1997) Quản lý môi trường - Đánh giá chu trình sống của sản phẩm - Nguyên tắc và khuôn khổ;

- TCVN ISO 14041 :2000 (ISO 14041 : 1998) Quản lý môi trường - Đánh giá chu trình sống của sản phẩm - Xác định mục tiêu, phạm vi và phân tích kiểm kê;

- TCVN ISO 14050:2000 (ISO 14050: 1998) Quản lý môi trường - Từ vựng.

Tương tự như ISO 9000, ISO 14000 là một bộ tiêu chuẩn gồm nhiều tiêu chuẩn, trong đó ISO 14001 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu cơ bản của một hệ thống quản lý môi trường. Tiêu chuẩn có thể áp dụng cho tất cả các loại hình và quy mô tổ chức, giúp cho tổ chức thiết lập và duy trì cho mình một hệ thống quản lý môi trường tối ưu đề có thể sử dụng hữu hiệu nguyên nhiên, vật liệu, hạn chế ô nhiễm môi trường và phòng ngừa rủi ro về môi trường. Thành công của hệ thống phụ thuộc vào sự cam kết của tất cả các cấp, các bộ phận chức năng của tổ chức và nhất là lãnh đạo cấp cao nhất của tố chức.

Sự ra đời cua các tiêu chuẩn về môi trường đã trở thành mối quan tâm của nhiều quốc gia, nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới. Theo điều tra lần thứ 11 của ISO (đến 31-12-2001), trên thế giới có hơn 36.765 doanh nghiệp đã được cấp chứng chỉ phù hợp với ISO 14001. Ở Việt Nam, việc áp dụng hệ thống quản lý mới trường tuy có muộn hơn, nhưng đến nay đã có trên 40 doanh nghiệp được chứng nhận ISO 14001.

Theo nhiều cuộc điều tra, khảo sát thì áp dụng hệ thống quản lý môi trường đã giúp cho các doanh nghiệp

- Tiết kiệm được nguyên, nhiên, vật liệu do việc sử dụng chúng hợp lý hơn và tạo ra ít nhất chất thải cho môi trường;

- Tăng năng suất lao động do các quá trình được kiểm soát, phòng ngừa tốt hơn;

- Tuân thủ pháp luật về môi trường một cách chủ động và tích cực hơn;

- Tiết kiệm những chi phí do hậu quả của hoạt động, sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp gây ra.

- Cải thiện môi trường hoạt động, thống tin nội bộ, nâng cao kiến thức, kỹ năng và thái độ của người lao động;

- Thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng, nâng cao uy tín và tạo lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Ở tỉnh ta, cùng với việc khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, thì hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 cũng được UBND

tỉnh đặc biệt quan tâm và có chính sách hỗ trợ (30 triệu đồng /doanh nghiệp). Công ty cổ phần Đường Bình Định là đơn vị đầu tiên của tỉnh xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 1996. Sau gần một năm xây dựng, trên cơ sở tích hợp giữa hai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 (đã áp dụng thành công trước đó) với hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 1996, công ty đã được tổ chức chứng nhận QUACERT đánh giá cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 14001 : 1996 và có hiệu lực trong 3 năm (29-3-2004 – 28-3-2007).

Sau gần 5 năm thực hiện chương trình xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý theo chuẩn mực quốc tế thì kết quả việc áp dụng hệ thống quản lý môi trường ở tỉnh ta còn quá ít (1/20 doanh nghiệp). Đây là vấn đề nhận thức chưa đầy đủ của lãnh đạo các doanh nghiệp; sự lãnh đạo, chỉ đạo thiếu tính quyết liệt và đồng bộ của các cơ quan quản lý chức năng có sự lúng túng trong áp dụng công nghệ xử lý và kinh phí đầu tư cho việc xử lý môi trường còn quá cao.

Trong thời gian tới việc triển khai thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, trong đó mục tiêu về áp dụng hệ thống quản lý môi trường là :

- Định hướng 2020 là phấn đấu 80% cơ sở sản xuất - kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường hoặc chứng chỉ ISO 1400/ : 1996; 100% sản phẩm hàng hoá xuất khẩu và 50 % hàng hóa tiêu dùng trong nội địa được ghi nhăn môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14021.

- Mục tiêu đến 2010 phải có 50 % cơ sở sản xuất - kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc cấp chứng chỉ ISO 14001; 100% doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14021.

Đây là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp trong tỉnh để thực hiện các mục tiêu chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường và tháo bỏ các rào cản kỹ thuật trong thương mại (TBT). Thời gian tới, các doanh nghiệp cần nhanh chóng tiếp cận và tồ chức triển khai kế hoạch xây dựng áp dụng các tiêu chuẩn về môi trường và coi đây là một chiến lược của mình trong quá trình đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh.LÊ HIỂU

Chi cục TCĐLCL
Như vậy thì theo mình thì bạn chỉ cần cái ISO 9001 và cái ISO 14001 là đủ rồi
 

TraiMT

New Member
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Thực ra cái mục tiêu đến năm 2010 có 50% các doanh nghiệp Việt Nam được cấp giấy chứng nhận ISO 14k quá ư là viễn tưởng. Nhiều daonh nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn chưa thấy được lợi ích của chứng nhận này. Họ chỉ thấy mất tiền trước mắt vì phải thuê tư vấn để tư vấn về xây dựng hệ thống cho họ thôi mà không biết cái lợi ích lâu dài đằng trước. Chẳng lẽ lại phải tuyên truyền...mà có lẽ rồi cũng phải làm vậy.
 

Chủ đề mới

Top