CDM như thế nảo

xuanhongqm

Mầm xanh
Bài viết
18
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Phương pháp thực hiện CDM: nói vui CDM fải thông qua các bước sau
1. Thực hiện một dự ạn
2. Chừa ra vài khoản "không thể làm được" trong dự ạn
3. Chuẩn bị đăng kí 1 dự án CDM để giải quyết các khoản "không thể làm được".
4. Thực hiện tiến trình CDM (thông qua khoảng 8 bước).
5. Cầm chứng thư CER đi rao bán^^

Tất nhiên có vài lưu ý như thế này:
1/ Những khoản "không thể làm được" phải có tiềm năng giảm phát thải.
2/ Việc rao bán chứng thư CER nhiều khi không phải là "rao bán" mà đơn vị đầu tư cho dự án CDM đã lo sẵn "mối" hết rồi. Chỉ cần được cấp chứng thư là "bao nhiêu cũng hết"
 
Sửa lần cuối:
scroll-topTop