Ứng dụng Gom Rác GRAC

chấn động ngầm!

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Vấn đề hiện nay tại các bãi khai thác đá là chấn động ngầm, làm sao để giải quyết vấn đề này mọi người, nó có tác động rất lớn đến môi trường và địa chất tại vùng đó. Cho ý kiến thảo luận nhé!:50:
 
#6
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Tôi tra cứu ở TCVN 4447:2012 thì có đoạn này:

8.2.13 Khi thiết kế nổ mìn gần các công trình, thiết bị thì trong thiết kế thi công phải đề ra các biện pháp bảo vệ an toàn. Phải áp dụng những biện pháp nổ mìn có hiệu quả và bảo đảm an toàn như:

- Nổ mìn vi sai, nổ chậm, nổ định hướng;

- Tạo các khe ngăn cách sóng chấn động;

- Hạn chế lượng mìn;

- Bố trí, phân bố, lượng thuốc hợp lí trong lỗ khoan;

- Khi nổ mìn dưới nước thì sử dụng màn chắn bọt không khí để bảo vệ phần dưới nước của công trình...
 
Top