Chào anh chị, cho em hỏi về cách làm giấy phép xả thải?

linhsay

Mầm 2 lá
Bài viết
40
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT bị thay thế bởi thông tư
số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất; mẫu đơn, mẫu giấy phép, nội dung đề án, nội dung báo cáo trong hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước rồi nhé
 
scroll-topTop