Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nước thải chất keo tụ tự nhiên!

#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Theo mình biết thì chất keo tụ mà người ta hay dùng trong xử lý nước thải dệt nhuộm là phèn nhôm hay phèn sắt cùng với sữa vôi như sunfat sắt, sunfat nhôm hay hỗn hợp của hai loại phèn này và hydroxyt canxi với mục đích khử màu và một phần COD.
 
Top