Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Nước thải Chất khử màu - Decolorant

Snow_wolf

Active Member
#1

Snow_wolf

Active Member
#2
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Không biết sao chứ thấy bên công ty Fusikasui (có thể đánh sai tên công ty) họ cho chung PAC, NaOH và hóa chất Decolour theo cách họ gọi chung 1 bồn phản ứng với moto khuấy nhanh.
Còn Polime cho vào bồn phản ứng với moto khuấy chậm, rồi sau đó mới tới lắng.
Nhưng theo mình nghĩ thì không nên cho NaOH, PAC và DeColour chung vào bồn phản ứng, như thế sẽ không hiệu quả cho việc keo tụ và khử màu.
Nên châm NaOH truóc, có thể châm ngay trên đường ống và chạy theo bơm nguồn như thế sẽ điều khiển được pH tối ưu cho quá trình keo tụ.
 

Greenchem

New Member
#4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đơn giản hơn,mình dùng chất Cationic FLOQUAT DEC 50-50 (Dicyandiamide Resins),Dạng lỏng của SNF Pháp.DEC 50-50 công dụng như Keo tụ (Flocculant).
-Sau khi trung hòa pH với NaOH.Cho chất Kết tủa (Coagulant) như PAC vào trước để tạo bông (Coagulation),sau đó cho DEC 50-50 vào để lắng nhanh (Flocculation).
Lab-test cho kết quả tốt.
 
Top