Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

chất rắn lơ lững là gì (SS)

#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Chất rắn lơ lững (SS) là gì vậy? các loại bỏ SS trong nước bằng cách nào?
SS: Chất rắn rơ lửng. Đó là phần trọng lượng khô tính bằng miligam của chất rắn sau khi lọc mẫu nước qua giấy lọc, sấy khô ở 105 độ C tới trọng lượng không đổi. Đơn vị mg/l (Tức là dùng 1lit mẫu nước, lọc qua giấy lọc, sấy khô, cân được mg cặn --> hàm lượng chất rắn lơ lửng :):incense:
 
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
ban hoansonlang trả lời như thế chưa xác câu hỏi rồi
đó chỉ là cách loại bỏ SS trong phòng thí nghiệm theo lí thuyết thôi,còn bên ngoài thực tế trong việc xử lí nước thải đối với loại nước thải có hàm lượng chất rắn lơ lửng lớn thì ta có thể dùng nhiều phương pháp trong đó cho phản ứng, kết hợp lắng là phương pháp hữu hiệu nhất mà nhiều người đang áp dụng hiện nay.
Có thể dùng phèn nhôm, sắt hay các polyme tùy vào từng loại nước thải và điều kiện đầu ra cũng như kinh tế để bạn có thể chọn lựa phương pháp cũng như loại hóa chất thích hợp.
 
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
SS: suspended solid, nghĩa là chất rắn lơ lửng đó. SS có thể nhận biết bằng mắt thường, nó bao gồm 2 thành phần là cặn lắng được và ko lắng được bằng trọng lực. Cặn ko lắng được có dạng keo, chỉ có thể tách bằng các pp như keo tụ, lọc, lắng.
Việc tách SS khá dễ so với việc xử lý BOD và COD, chỉ cần keo tụ hoặc lọc cát là có thể tách 80-90%SS rồi.
 
Top