Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Chất thải nguy hại – Khai thác dầu khí

daibangxanh

Well-Known Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Chương 1. Tổng quan ngành dầu khí và hoạt động thăm dò – Khai thác

Chương 2 Công nghệ khoan thăm dò và khai thác
2.1 Khoan giếng thăm dò.
2.2 Trám xi măng.
2.3 Bắn mở vỉa .
2.4 Lắp đặt thiết bị khai thác.
2.5 Gọi dòng sản phẩm
2.6 Khảo sát giếng
2.7 Thử vỉa .
2.8 Duy trì áp suất vỉa
2.9 Khai thác

Chương 3 Chất thải nguy hại từ hoạt động thăm dò – khai thác dầu khí và các biện pháp quản lý
3.1 Mùn khoan và dung dịch khoan.
3.2 Nước vỉa
3.3 Nước thải nhiễm dầu
3.4 Khí đồng hành trong lọc dầu

Chương 4 Kết luận – kiến nghị
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top