Ứng dụng Gom Rác GRAC

Chất thải nguy hại

howhy

Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
bà con nào giúp howhy trả lời mấy câu hỏi này với:
_các tiêu chuẩn cần được đáp ứng khi CTNH được chôn lấp trong các bãi chôn lấp?
_các loại hình chất thải nào được xử lý chôn lấp?
thanks bà con nhiều nhiều!
 
Top