Chất thải nguy hại

trân thi huen

Cỏ 4 lá
Bài viết
61
Nơi ở
ninh binh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình đang làm đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho KCN của mình, KCN của minh gồm có một nhà máy xử lý nước thải và một nhà máy xử lý nước sạch và khu nhà điều hành. Mình đang thắc mắc cách gi trong đơn đăng ký như thế nào: minh gi chung tất cả chất thải cho cả 3 nơi, hay phải tách ra làm các cơ sở riêng. vì trong đơn đang ký mình thấy có dòng chữ "Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh chất thải nguy hại thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở". Ai biết chỉ dùm mình với! Mình cũng đang lung túng trong việc xác định khối lượng của các loại chất thải nguy hại phát sinh vì hai nhà máy ở cho mình mới đang bắt đầu xây dựng. nhưng mình cần làm hồ sơ đăng ký để làm thủ tục vay vốn của quỹ môi trường. Cam on mọi người!
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
"Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh chất thải nguy hại thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở"
Phần này dành cho 1 công ty có nhiều xưởng, địa chỉ khác nhau về mặt địa lý và có phát sinh chất thải nguy hại
Còn đối với bạn thì tất cả đều trong 1 phạm vi là Khu Công Nghiệp nên bạn cần gộp lại làm 1.
Trường hợp khác: công ty bạn đưa cho nhà thầu khác nhau vận hành từng trạm thì mỗi nhà thầu đó phải làm riêng.
 
scroll-topTop