chất thải nguy hại

Hongnhung95

Mầm xanh
Bài viết
18
Nơi ở
Tam Nông - Phú Thọ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Công ty em có đăng ký chủ nguồn thải nguy hại, khi đăng ký dự kiến khối lượng phát sinh 120kg/ năm từ khi đăng ký đã tồn lưu 18kg, sau khi đăng ký được 6 tháng thì lượng rác thải nguy hại đã lên tới 200kg. vậy giờ em có phải làm báo cáo xin điều chỉnh khối lượng chất thải không ạ. tại em mới làm ngành này nên em không rõ cho lắm.
 

CuongNguyen

Cây công nghiệp
Bài viết
177
Nơi ở
Hải Phòng

hirobkhn

Cây công nghiệp
Bài viết
135
Nơi ở
nam dinh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
heo quy định tại nghị định 38/2015/NĐ - CP thì không cần phải điều chỉnh gì hay lập lại sổ, bạn cứ tích hợp trong báo cuối năm là được. Và nếu lượng phát thải dưới 600kg/năm thì còn k cần cả sổ chủ nguồn thải (ngoại trừ chat ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy - POP)

May quá có bạn nhắc mới nhớ mình đang bị nhầm 38 với 36 . 38 là về quản lý nhập phế liệu về làm sản xuất. Tại đang làm chương trình này cho nhà máy nên bị loạn :)
 

bình yên nhé 12

Cỏ 3 lá
Bài viết
60
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
heo quy định tại nghị định 38/2015/NĐ - CP thì không cần phải điều chỉnh gì hay lập lại sổ, bạn cứ tích hợp trong báo cuối năm là được. Và nếu lượng phát thải dưới 600kg/năm thì còn k cần cả sổ chủ nguồn thải (ngoại trừ chat ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy - POP)

May quá có bạn nhắc mới nhớ mình đang bị nhầm 38 với 36 . 38 là về quản lý nhập phế liệu về làm sản xuất. Tại đang làm chương trình này cho nhà máy nên bị loạn
nghị định 38 còn thông tư hướng dẫn là 36 b a,
 
scroll-topTop