chất thải nguy hại!

oriole

Cây công nghiệp
Bài viết
245
Nơi ở
Ho Chi Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hỡi chư huynh đệ giải đáp giúp tớ cái thắc mắc này với!

Một loại chất thải có trong danh sách chất thải nguy hại, tuy nhiên mình khẳng định nồng độ các chất nguy hại của nó không vượt ngưỡng chất thải nguy hại của QCVN X:2009. Vậy cuối cùng chất thải này có được xem là chất thải nguy hại hay không?

Câu nữa nhé mọi người: Những cơ sở có sổ chủ nguồn thải thì mới được giao chất thải nguy hại cho đơn vị xử lý, và ngược lại đơn vị thu gom xử lý CTNH ko được thu gom nếu cơ sở phát thải không có sổ chủ nguồn thải. Điều này đúng không?

Nếu đúng, thì sẽ có trường hợp cơ sở sản xuất không có chỗ lưu lượng chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất trong thời gian chờ đợi cấp sổ chủ nguồn thải.
 

huunam

Cây công nghiệp
Bài viết
379
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hỡi chư huynh đệ giải đáp giúp tớ cái thắc mắc này với!

Một loại chất thải có trong danh sách chất thải nguy hại, tuy nhiên mình khẳng định nồng độ các chất nguy hại của nó không vượt ngưỡng chất thải nguy hại của QCVN X:2009. Vậy cuối cùng chất thải này có được xem là chất thải nguy hại hay không?

Câu nữa nhé mọi người: Những cơ sở có sổ chủ nguồn thải thì mới được giao chất thải nguy hại cho đơn vị xử lý, và ngược lại đơn vị thu gom xử lý CTNH ko được thu gom nếu cơ sở phát thải không có sổ chủ nguồn thải. Điều này đúng không?

Nếu đúng, thì sẽ có trường hợp cơ sở sản xuất không có chỗ lưu lượng chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất trong thời gian chờ đợi cấp sổ chủ nguồn thải.

Nếu đã có trong danh sách chất thải nguy hại vậy nó chắc chắn làn chất thải nguy hại rồi. Vấn đề là nó không vượt ngưỡng là một chuyện khắc nữa
 

blackrosekhmt

Mầm xanh
Bài viết
6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hỡi chư huynh đệ giải đáp giúp tớ cái thắc mắc này với!

Một loại chất thải có trong danh sách chất thải nguy hại, tuy nhiên mình khẳng định nồng độ các chất nguy hại của nó không vượt ngưỡng chất thải nguy hại của QCVN X:2009. Vậy cuối cùng chất thải này có được xem là chất thải nguy hại hay không?

Câu nữa nhé mọi người: Những cơ sở có sổ chủ nguồn thải thì mới được giao chất thải nguy hại cho đơn vị xử lý, và ngược lại đơn vị thu gom xử lý CTNH ko được thu gom nếu cơ sở phát thải không có sổ chủ nguồn thải. Điều này đúng không?

Nếu đúng, thì sẽ có trường hợp cơ sở sản xuất không có chỗ lưu lượng chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất trong thời gian chờ đợi cấp sổ chủ nguồn thải.

1. Một loại chất thải có trong danh sách chất thải nguy hại, nhưng không vượt quá ngưỡng chất thải nguy hại chứng tỏ nó nằm ở vị trí 1 *, nếu bạn muốn không đăng ký loại chất thải này vào sổ đăng ký thì cần phải có test phân tích của đơn vị đủ chức năng kẹp vào hồ sơ gửi kèm theo hồ sơ đăng ký là được.
2. Những cơ sở có sổ chủ nguồn thải thì mới được giao chất thải nguy hại cho đơn vị xử lý, và ngược lại đơn vị thu gom xử lý CTNH ko được thu gom nếu cơ sở phát thải không có sổ chủ nguồn thải là đúng.
3. Việc cấp sổ đăng ký chất thải là thủ tục đơn giản do đó không đến mức như bạn nói là không có chỗ lưu đâu.
Chúc bạn khỏe!
 

LanAnh

Cỏ 3 lá
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn có thể đọc thông tư số 12/2006 TT/BTNMT"Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại" và QĐ 23/2006/QĐ-BTNMT
Về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại + QCVN 07: 2009/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NGƯỠNG CHẤT THẢI NGUY HẠI thắc mắc của các bạn sẽ được làm sáng tỏ.
 
Sửa lần cuối:

kuongnguyen

Mầm xanh
Bài viết
20
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. Một loại chất thải có trong danh sách chất thải nguy hại, nhưng không vượt quá ngưỡng chất thải nguy hại chứng tỏ nó nằm ở vị trí 1 *, nếu bạn muốn không đăng ký loại chất thải này vào sổ đăng ký thì cần phải có test phân tích của đơn vị đủ chức năng kẹp vào hồ sơ gửi kèm theo hồ sơ đăng ký là được.
2. Những cơ sở có sổ chủ nguồn thải thì mới được giao chất thải nguy hại cho đơn vị xử lý, và ngược lại đơn vị thu gom xử lý CTNH ko được thu gom nếu cơ sở phát thải không có sổ chủ nguồn thải là đúng.
3. Việc cấp sổ đăng ký chất thải là thủ tục đơn giản do đó không đến mức như bạn nói là không có chỗ lưu đâu.
Chúc bạn khỏe!

Đúng rồi, bạn này phân tích có lý. Tiện thể cho mình hỏi phát nhé?
Hệ thống xử lý nước thải của NM mình có phát sinh bùn thải (sau bể SBR ấy). Mình không muốn đăng ký là chất thải nguy hại (dĩ nhiên) và mình đến để hỏi Phòng môi trường của Sở TNMT thì được trả lời qua loa rằng là: thì anh cứ về coi bùn thải của các anh có thể có những chất gì trong đó rồi phân tích xem
Như thế thì làm sao mà biết được nên chọn chỉ tiêu nào hở trời?
Các bác cho mình lời khuyên đi
Chả là: Nhà máy bia mình có cho vận chuyển cái bùn thải đó cho người dân làm vườn (tốt quá đi chứ). Thế mà mấy ông thanh tra môi trường ách lại và phán là chất thải nguy hại mới khốn chứ. Thế là >>>PHẠT
Giúp với
 

minhhanoi

Mầm xanh
Bài viết
19
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
để xác định chất thải nguy hại cần căn cứ vào QD 23/2006BTNMT(Danh mục chất thải nguy hại) trong đó quy định ngưỡng nguy hại là 1* hay 2*. Nếu chất thải ngưỡng nguy hại là 2* thì xác định luôn là chất thải nguy hại mà không cần phân định. Nếu chất thải ngưỡng nguy hại là 1* thì cần phân định có phải là chất thải nguy hại hay không (Căn cứ vào QCVN 07/2009 - Ngưỡng chất thải nguy hại), nếu sau khi phân định loại chất thải đó vượt ngưỡng cho phép thì đó là chất thải nguy hại và cần xử lý như chất thải nguy hại. Nếu chất thải đó nằm trong ngưỡng cho phép (tức là chưa phải là chất thải nguy hại) thì xử lý như chất thải thông thường.
Theo QCVN 07/2009. đối với chất thải nguy hại ngưỡng 1* mà chưa phân định có phải là chất thải nguy hại hay không thì vẫn phải quản lý và xử lý như là chất thải nguy hại.
 

kuongnguyen

Mầm xanh
Bài viết
20
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
để xác định chất thải nguy hại cần căn cứ vào QD 23/2006BTNMT(Danh mục chất thải nguy hại) trong đó quy định ngưỡng nguy hại là 1* hay 2*. Nếu chất thải ngưỡng nguy hại là 2* thì xác định luôn là chất thải nguy hại mà không cần phân định. Nếu chất thải ngưỡng nguy hại là 1* thì cần phân định có phải là chất thải nguy hại hay không (Căn cứ vào QCVN 07/2009 - Ngưỡng chất thải nguy hại), nếu sau khi phân định loại chất thải đó vượt ngưỡng cho phép thì đó là chất thải nguy hại và cần xử lý như chất thải nguy hại. Nếu chất thải đó nằm trong ngưỡng cho phép (tức là chưa phải là chất thải nguy hại) thì xử lý như chất thải thông thường.
Theo QCVN 07/2009. đối với chất thải nguy hại ngưỡng 1* mà chưa phân định có phải là chất thải nguy hại hay không thì vẫn phải quản lý và xử lý như là chất thải nguy hại.

Cảm ơn bạn!
Nội dung bạn trích dẫn từ QĐ và Quy chuẩn kỹ thuật đó thì đúng rồi
Nhưng mà ý mình muốn hỏi là thế này: một loại bùn thải phát sinh thường xuyên của HT XLNT của Nhà Máy Bia phải làm những thủ tục pháp lý nào để được phê chuẩn là "chất thải thông thường" (không phải CTNH) hay là "chất thải nguy hại"
Theo mình thấy thì có đến hàng trăm các thành phần nguy hại có thể có (chẳng nhẽ lại đi phân tích hết cả?)
Mà theo như hướng dẫn trong "Nguyên tắc lựa chọn các tính chất và thành phần nguy hại để phân tích" thì thú thật là mình chả biết phải lựa chọn thành phần nào để phân tích cả, HÍC
Mà theo như trong QĐ 23/2006-BTNMT ở mục II có phân loại chất thải nguy hại theo nguồn thải hoặc dòng thải thì mình không thấy có mặt của loại bùn thải như của mình
Giờ phải làm sao đây ạ?
 

minhhanoi

Mầm xanh
Bài viết
19
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cảm ơn bạn!
Nội dung bạn trích dẫn từ QĐ và Quy chuẩn kỹ thuật đó thì đúng rồi
Nhưng mà ý mình muốn hỏi là thế này: một loại bùn thải phát sinh thường xuyên của HT XLNT của Nhà Máy Bia phải làm những thủ tục pháp lý nào để được phê chuẩn là "chất thải thông thường" (không phải CTNH) hay là "chất thải nguy hại"
Theo mình thấy thì có đến hàng trăm các thành phần nguy hại có thể có (chẳng nhẽ lại đi phân tích hết cả?)
Mà theo như hướng dẫn trong "Nguyên tắc lựa chọn các tính chất và thành phần nguy hại để phân tích" thì thú thật là mình chả biết phải lựa chọn thành phần nào để phân tích cả, HÍC
Mà theo như trong QĐ 23/2006-BTNMT ở mục II có phân loại chất thải nguy hại theo nguồn thải hoặc dòng thải thì mình không thấy có mặt của loại bùn thải như của mình
Giờ phải làm sao đây ạ?
Nếu trong QD 23/2006 ở mục II không có loại bùn thải của loại hình sản xuất thì đương nhiên loại bùn đó là chất thải thông thường, không cần phải phân tích để xác định có phải là chất thải nguy hại hay không.
còn đối với trường hợp chất thải đó thuộc danh mục chất thải nguy hại ở ngưỡng nguy hại 1* thì cần phải phân tích để phân định là chất thải nguy hại hay không (Nếu không phân tích hoặc chưa kịp phân tích thì cho dù chất thải đó ở ngưỡng 1* vẫn phải xử lý như chất thải nguy hại), khi phân tích ta chỉ lấy những 1 vài thành phần nguy hại đặc trưng của loại chất thải đó (cái này tương đối khó bởi không phải đơn giản để xác định thành phần nguy hại đặc trưng của loại chất thải cụ thể) và chỉ cần 1 thông số vượt ngưỡng là xác định ngay là chất thải nguy hại (phân tích càng nhiều thì càng tốn tiền - không cần thiết).
 

kuongnguyen

Mầm xanh
Bài viết
20
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nếu trong QD 23/2006 ở mục II không có loại bùn thải của loại hình sản xuất thì đương nhiên loại bùn đó là chất thải thông thường, không cần phải phân tích để xác định có phải là chất thải nguy hại hay không.
còn đối với trường hợp chất thải đó thuộc danh mục chất thải nguy hại ở ngưỡng nguy hại 1* thì cần phải phân tích để phân định là chất thải nguy hại hay không (Nếu không phân tích hoặc chưa kịp phân tích thì cho dù chất thải đó ở ngưỡng 1* vẫn phải xử lý như chất thải nguy hại), khi phân tích ta chỉ lấy những 1 vài thành phần nguy hại đặc trưng của loại chất thải đó (cái này tương đối khó bởi không phải đơn giản để xác định thành phần nguy hại đặc trưng của loại chất thải cụ thể) và chỉ cần 1 thông số vượt ngưỡng là xác định ngay là chất thải nguy hại (phân tích càng nhiều thì càng tốn tiền - không cần thiết).

ườm, mình nói là trong mục II của QĐ 23/2006 không có tên loại bùn thải của mình có lẽ là mình hiểu chưa đầy đủ hoặc không chính xác.
Bạn có thể giúp mình không?
Bùn của mình là Bùn thải sau hệ thống xử lý nước thải (của Nhà máy sản xuất Bia) theo công nghệ SBR đó bạn.
Liệu bạn đã từng kinh qua chuyện này chưa?:
Năm trước (2008) người phụ trách HT XLNT của mình đã "nhỡ" kê khai bùn thải là CTNH nên được quản lý và thu phí theo quy định về CTNH (không hề kiểm tra đánh giá gì cả, như thế rõ ràng tự mình đánh mình rồi kêu đau đó).
Giờ mình về phụ trách (mới chỉ mấy tháng thôi), mình tìm hiểu các đơn vị bạn và cũng suy nghĩ bùn đó không là CTNH (các đơn vị bạn cũng được xử lý và quản lý theo loại chất thải thông thường thôi), nên mình muốn kê khai là chất thải thông thường nhưng bị mắc kẹt ở chỗ là năm trước người khác đã nhỡ kê khai rồi.
Mình đã tìm đến phòng môi trường của sở TNMT để được hướng dẫn thủ tục thì được người phụ trách bảo là: "thì anh cứ xem trong nguồn nguyên nhiên liệu đầu vào của anh mà tự dự tính có thể có những thành phần nguy hại nào rồi làm công văn gửi đến đây chúng tôi test lại cho", hỏi đi hỏi lại họ chỉ trả lời được có thế.
Liệu mình phải làm sao đây, ai đã từng gặp, ai hiểu biết chuyện này xin được tư vấn.
Chân thành cảm ơn!!!
 

VBN

Mầm 2 lá
Bài viết
29
Nơi ở
Biên Hòa, Đồng Nai
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
ườm, mình nói là trong mục II của QĐ 23/2006 không có tên loại bùn thải của mình có lẽ là mình hiểu chưa đầy đủ hoặc không chính xác.
Bạn có thể giúp mình không?
Bùn của mình là Bùn thải sau hệ thống xử lý nước thải (của Nhà máy sản xuất Bia) theo công nghệ SBR đó bạn.
Liệu bạn đã từng kinh qua chuyện này chưa?:
Năm trước (2008) người phụ trách HT XLNT của mình đã "nhỡ" kê khai bùn thải là CTNH nên được quản lý và thu phí theo quy định về CTNH (không hề kiểm tra đánh giá gì cả, như thế rõ ràng tự mình đánh mình rồi kêu đau đó).
Giờ mình về phụ trách (mới chỉ mấy tháng thôi), mình tìm hiểu các đơn vị bạn và cũng suy nghĩ bùn đó không là CTNH (các đơn vị bạn cũng được xử lý và quản lý theo loại chất thải thông thường thôi), nên mình muốn kê khai là chất thải thông thường nhưng bị mắc kẹt ở chỗ là năm trước người khác đã nhỡ kê khai rồi.
Mình đã tìm đến phòng môi trường của sở TNMT để được hướng dẫn thủ tục thì được người phụ trách bảo là: "thì anh cứ xem trong nguồn nguyên nhiên liệu đầu vào của anh mà tự dự tính có thể có những thành phần nguy hại nào rồi làm công văn gửi đến đây chúng tôi test lại cho", hỏi đi hỏi lại họ chỉ trả lời được có thế.
Liệu mình phải làm sao đây, ai đã từng gặp, ai hiểu biết chuyện này xin được tư vấn.
Chân thành cảm ơn!!!

Chào bạn.
Không biết bạn đã đăng ký điều chỉnh và được cấp lại Sổ ĐK QL Chủ nguồn thải CTNH mới chưa?
Mình có vài góp ý cho trường hợp của bạn:
- Ngành sản xuất Bia thì nguyên liệu đầu vào đa phần đều dùng cho thực phẩm nên không thể trong bùn thải từ HTXLNT lại có loại CTNH nào từ nguyên liệu cho ngành này. Khả năng chỉ có thể là rò rỉ dầu mỡ khoáng từ hoạt động bảo trì thiết bị/ rửa nhà xưởng tích tụ trong bùn (nhưng rất thấp). Vì vậy có thể nghi ngờ trong bùn có khả năng có Phenol (sinh ra từ quá trình xử lý sinh học nước thải) -> bạn nên quan tâm thông số này
- Mình từng có kinh nghiệm: Mấy ông QLNN về MT thường yêu cầu phân tích mấy chỉ tiêu kim loại nặng (Pb, Cd, As, Hg)
- Tóm lại: bạn nên làm văn bản gửi trực tiếp đến nơi quản lý cty bạn về CTNH để hỏi họ hướng dẫn xác định loại CTNH và nhờ họ đến cty để chứng nhận quá trình lấy mẫu kèm theo 1 văn bản yêu cầu mình phân tích cụ thể chỉ tiêu gì. Sau đó ... chờ kết quả và văn bản trả lời chính thức.
Chúc bạn thành công.
P/S: Cái vụ mấy loại CTNH dạng 1* này rắc rối lắm, mấy ông soạn ra chưa chắc gì biết đăng ký ra sao!!
 

kuongnguyen

Mầm xanh
Bài viết
20
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào bạn.
Không biết bạn đã đăng ký điều chỉnh và được cấp lại Sổ ĐK QL Chủ nguồn thải CTNH mới chưa?
Mình có vài góp ý cho trường hợp của bạn:
- Ngành sản xuất Bia thì nguyên liệu đầu vào đa phần đều dùng cho thực phẩm nên không thể trong bùn thải từ HTXLNT lại có loại CTNH nào từ nguyên liệu cho ngành này. Khả năng chỉ có thể là rò rỉ dầu mỡ khoáng từ hoạt động bảo trì thiết bị/ rửa nhà xưởng tích tụ trong bùn (nhưng rất thấp). Vì vậy có thể nghi ngờ trong bùn có khả năng có Phenol (sinh ra từ quá trình xử lý sinh học nước thải) -> bạn nên quan tâm thông số này
- Mình từng có kinh nghiệm: Mấy ông QLNN về MT thường yêu cầu phân tích mấy chỉ tiêu kim loại nặng (Pb, Cd, As, Hg)
- Tóm lại: bạn nên làm văn bản gửi trực tiếp đến nơi quản lý cty bạn về CTNH để hỏi họ hướng dẫn xác định loại CTNH và nhờ họ đến cty để chứng nhận quá trình lấy mẫu kèm theo 1 văn bản yêu cầu mình phân tích cụ thể chỉ tiêu gì. Sau đó ... chờ kết quả và văn bản trả lời chính thức.
Chúc bạn thành công.
P/S: Cái vụ mấy loại CTNH dạng 1* này rắc rối lắm, mấy ông soạn ra chưa chắc gì biết đăng ký ra sao!!

Cảm ơn VBN đã chia sẻ kinh nghiệm nhé!
Mình vẫn đang phải chiến đấu để điều chỉnh đây nè
Bạn nói rất đúng đó, và đó cũng con đường mà mình đang đi (trước đây ông ĐaiBangXanh có mách nước cho nữa rùi). Thế nhưng, nói thật, làm việc với mấy ông bên Sở về mấy cái vụ này thì nói chuyện mệt nghỉ luôn,...
Hôm rồi, HòaHiệp đã gửi cho mình bản Fax một số chỉ tiêu để mình tham khảo, cũng rất hay.
Mình đã gọi điện hỏi Phòng Hóa môi trường của Trung tâm 1, xin Bản mẫu của Nhà máy Bia anh em trong Sài gòn và đã làm công văn cực đẹp (...). Đang chờ phúc đáp.
Qua việc này, mình thấy mình sẽ rất thạo chuyện này đấy. Mai này ai có vấn đề tương tự, cứ alo cho mình, mình sẽ giúp đỡ giống như HòaHiep, DaiBangXanh, VBN,... và các anh chị em khác đã giúp mình.
:045::26:
 

michel

Cỏ 3 lá
Bài viết
56
Nơi ở
Q3
Website
www.greenera.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
mình thấy ý kiến của bạn kuongnguyen là rất hợp lý, nếu bạn ở một doanh nghiệp mà không biết gì về và muốn làm rõ thì nên làm công văn gửi cơ quan nhà nước xin hướng dẫn là tốt nhất! Vì mình làm tư vấn

Đây là câu chí phải, và khỏi phải mất thời gian , công sức. Các Bác cơ quan nhà nước khi nhận được công văn sẽ làm rất chăm chỉ, và sẽ cho bạn 1 con dấu đỏ tươi để doanh nghiệp rõ và thực hiện. Đừng nên hỏi miệng, nhà nước là có NĐ, QĐ, CV, ..... cứ lấy ra nhé
 

moitruongphuha

Hạt giống tốt
Bài viết
4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
dịch vụ xlct nguy hại

bạn có thể liên hệ bên mình giúp miễn phí về sổ chủ nguồn thải và cấp lại
Lê Đăng Tỉnh 0973787509 email ledangtinh2008@gmail.com
bộ hồ sơ năng lực


Tên đăng ký kinh doanh: CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG PHÚ HÀ
Tên tiếng Anh: PHU HA ENVIRONMENT LIMITED COMPANY
Tên viết tắt: PHEC
Địa chỉ trụ sở chính: Khu xử lý rác thải, xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 02103 764 765
Fax:
Website:
www.xulychatthai.com.vn

Năm thành lập:
2007

Vốn điều lệ:
18 tỷ đồng

Lĩnh vực hoạt động:
Dịch vụ vệ sinh môi trường công nghiệp, nhà ở, văn phòng, công trình công cộng
Thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý, tiêu huỷ, tái chế các loại chất thải
Thu gom, vận chuyển xử lý rác thải các loại (sinh hoạt, công nghiệp, bệnh viện)
Dịch vụ huỷ vật tư, phương tiện hàng hoá, nguyên liệu, nguyên liệu dược, thuốc thành phẩm, vắc xin các loại, dụng cụ ý tế nhỏ, kém chất lượng và quá hạn không còn giá trị
Dịch vụ tư vấn về môi trường, lập hồ sơ báo cáo tác động môi trường và chuyển giao công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường
Cho thuê kho bãi
Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ nguồn phế thải
Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi
Kinh doanh máy móc, thiết bị ngành xây dựng
Kinh doanh vật liệu xây dựng
Dịch vụ vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách
Kinh doanh kim loại đen, kinh loại mầu (trừ những loại nhà nước cấm kinh doanh)
Mua bán phế liệu, kim loại, nhựa, gỗ, giấy, máy móc thiết bị và các loại hoá chất sử dụng trong xử lý môi trường
 

Đính kèm

  • DKKD.pdf
    827.4 KB · Lượt xem: 478
  • GPCLCTNH.pdf
    3.5 MB · Lượt xem: 752

Nghĩa Ngờ Nghệch

Cây công nghiệp
Bài viết
190
Nơi ở
Thái Nguyên
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hỡi chư huynh đệ giải đáp giúp tớ cái thắc mắc này với!

Một loại chất thải có trong danh sách chất thải nguy hại, tuy nhiên mình khẳng định nồng độ các chất nguy hại của nó không vượt ngưỡng chất thải nguy hại của QCVN X:2009. Vậy cuối cùng chất thải này có được xem là chất thải nguy hại hay không?

Câu nữa nhé mọi người: Những cơ sở có sổ chủ nguồn thải thì mới được giao chất thải nguy hại cho đơn vị xử lý, và ngược lại đơn vị thu gom xử lý CTNH ko được thu gom nếu cơ sở phát thải không có sổ chủ nguồn thải. Điều này đúng không?

Nếu đúng, thì sẽ có trường hợp cơ sở sản xuất không có chỗ lưu lượng chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất trong thời gian chờ đợi cấp sổ chủ nguồn thải.
Mình trả lời câu thứ 2 của bạn như sau:
- Bạn tham khỏa Thông tư 12/2011/BTNMT về quản lý chất thải nguy hại: khoản 1, điều 25: Trách nhiệm của chủ nguồn thải ghi khá rõ: Từ lúc lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải đến lúc nhận được sổ thì Chủ nguồn thải đã hoàn thành trách nhiệm đăng ký --> Có trách nhiệm như 1 Chủ nguồn thải --> và có quyền giao CTNH cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý CTNH.
- Tại mục b, khoản 1, điều 25: Trách nhiệm của Chủ nguồn thải ghi rằng: đơn vị nào mà có lượng phát sinh CTNH dưới 1.20 (kg/năm) ... hoặc 600 (kg/năm) thì không phải lập sổ chủ CTNH ---> ĐIều này có nghĩa là những công ty phát sinh ít chất thải vẫn có thể chuyển giao CTNH cho đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý số lượng chất thải này ,nhưng chỉ giới hạn trong 1 năm sẽ phải tìm phương án xử lý. Chẳng nhẽ trong 1 năm, Công ty bạn không đăng ký được sổ chủ CTNH hoặc tìm được 1 đơn vị vận chuyển và xử lý sao?
 
scroll-topTop