Chất thải rắn

TuanLongymt

Mầm xanh
Bài viết
16
Nơi ở
Đồng Nai
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trong cuộc sống chúng ta đã tạo ra rất nhiều loại chất thải ở các thể rán, lỏng khí. Chúng đều có tác động đến môi trường và sức khỏe con người. Trong sinh hoạt, trong sản xuất chúng ta đã tạo ra không ít một lượng lớn nhỏ chất thải rắn, chất thải mà chúng ta gặp hằng ngày nhưng lại không để ý đến những ảnh hưởng của nó đến môi trường và sức khỏe của chúng ta. Chúng ta vẫn chưa có ý thức cao về Bảo vệ Môi trường.
Sau đây mình xin đưa ra một vài khái niệm, những nội dung cơ bản nhất về CTR để chúng ta ý thức hơn về CTR và nâng cao nhận thức BVMT, cụ thể:
- Chất thải rắn (CTR) là gì?
- Các phương pháp xử lý CTR?
- Ảnh hưởng của CTR đến Môi trường?
- Hệ thống quản lý CTR đạt hiệu quả?
- Thứ bậc ưu tiên trong quản lý CTR?
- Một số văn bản pháp luật.

Chất thải rắn: CTR bao gồm tất cả các chất thải ở dạng rắn, phát sinh do các hoạt động của con người và sinh vật, được thải bỏ khi chúng không còn hữu ích hay khi con người không muốn sử dụng nữa.
Các phương pháp xử lý CTR: Một số phương phương pháp phổ biến như:
- Thải bỏ trên các khu đất trống
- Thải bỏ vào môi trường nước
- Chôn lấp
- Giảm thiểu và đốt
Ảnh hưởng của CTR đến Môi trường:

upload_2015-10-23_0-7-31.png
Tất cả những ảnh hưởng này sẽ tác động lên cuộc sống của chúng ta. Ảnh hưởng đến hành tinh xanh và thế hệ tương lai. Thế hệ tương lai của chúng ta sẽ phải sống trong một môi trường ô nhiễm tràn ngập chất thải, cạn kiệt tài nguyên. Bạn hãy hình dung thế hệ tương lai sẽ như thế nào nếu như môi trường của chúng ta bị ô nhiễm, đâu đâu cũng là chất thải?
Hệ thống quản lý CTR hiệu quả: Một hệ thống quản lý CTR đạt hiệu quả cao khi có sự kết hợp giữa các thành phần sau:

upload_2015-10-23_0-21-43.png

Các thứ bậc ưu tiên trong quản lý CTR: Chúng ta cần xác định các thứ tự ưu tiên trong quản lý CTR nhằm xử lý & quản lý một cách tối ưu và hiệu quả nhất.

upload_2015-10-23_0-23-1.png

Một số văn bản pháp luật:
- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014
- Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu
- Nghị định 179/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường
- Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại
.....
Trên đây là một số nội dung cơ bản về CTR nhằm mục đích giúp các bạn hiểu và ý thức hơn trong việc quản lý CTR và trong công tác Bảo vệ môi trường.
Hãy cùng chung tay Bảo vệ môi trường, bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta nhé!
 

Đính kèm

  • upload_2015-10-23_0-20-9.png
    upload_2015-10-23_0-20-9.png
    43.8 KB · Lượt xem: 592
  • upload_2015-10-23_0-20-19.png
    upload_2015-10-23_0-20-19.png
    20.1 KB · Lượt xem: 395
Sửa lần cuối:
scroll-topTop