Ứng dụng Gom Rác GRAC

Tài liệu Chất thải rắn

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
EM đang làm đồ án CTR, anh chị có thể giúp em tài liệu tính số ống thu khí và ống thu nước rỉ rác, bán kính ống thu khí có thể thu tối đa khí trong ô chôn lấp. GVHD em bảo phải vẽ cụ thể ra ô chôn lấp, 1 ô đã lấp đầy, 1 ô chưa chôn nhìn thấy đáy, mà em chưa biết vẽ ra như thế nào. Mong anh chị giúp em... Em cảm ơn nhiều!
 
Top