phần mềm quản lý rác thải thông minh

Chỉ số PH bể aerotank rất thấp (5.5). Xử lý thế nào?

#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Vì pH của bạn thấp nó có nhiều yếu tố xay ra : vd : vi sinh của bạn thiếu di dưỡng, N, P vi lượng,.....
- hàm luong N tổng của bạn dư nên pH của bạn giảm ....
-> nói chung là ht có vấn đề.
bạn phải cho xem mẫu nước trong bể như thế nào,
con các tang pH thì hệ thống thì rất dễ. nhung về lâu về dài bạn cũng cần xử lý sự cố thui .
Còn bn hỏi minh trong bể pứ có acid gì sinh ra ?
- trong bề sinh học thì hàng ngàn chuỗi pứ sinh ra . ko có ai phán đoán được. (Đây là giai đoạn hóa sinh) .
 
#9
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
PH sau xử lý tại bể vi sinh của mình lại cứ tăng lên 8,3 trong khi đầu vào là 7.0, thế mới lạ.

Mấy anh thiết kế về xem trạm cũng chỉ ậm ực bảo chắc là do phân huỷ vi sinh nó thế nào chứ bình thường sau hiếu khí, qua bể lắng vi sinh thì PH phải giảm. ặc ặc
Nước thải đầu vào chứa lượng N cao
 
Top