Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Chỉ tiêu phân tích phú dưỡng hồ???

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tình hình là em đang làm thực tập tốt nghiệp cuyên ngành quản lý môi trường
Đề tài: Đánh giá mức độ phú dưỡng của một số hồ ở Hà nội và đề xuất giải pháp quản lý
Cô giáo hướng dẫn có yêu cầu : Tìm các thông số đánh giá phú dưỡng hồ và phương pháp phân tích
Nhưng mà em ngày trước lười học quá, nên cũng không biết có những thông số nào mà tìm google thì nó chỉ nói chung chung quá, chả biết phải làm thế nào
Vậy bác nào biết mấy cái thông số này (cụ thể như Nito photpho ở dạng nào @@) cùng phương pháp phân tích thì bảo em với
Giữa tuần sau em phải báo cáo tiến độ làm đến đâu cho cô rùi :((
 
Top