Chi trả dịch vụ môi trường-hấp thụ CO2

halinhmt

Hạt giống tốt
Bài viết
4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hi cả nhà,
Mình đang làm về vấn đề: tính toán lợi ích của chi trả dịch vụ môi trường nói chung và hấp thụ CO2 nói riêng trong lâm nghiệp. Từ đó đề xuất cơ chế chi trả cho lợi ích này.
Bạn nào có tài liệu về mảng này thì có thể share cho mình được không?Mail của mình là: halinhnguyen99@gmail.com
Thank a lot cac bạn nhé!:haywazuiwa:
 

halinhmt

Hạt giống tốt
Bài viết
4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chính xác là tớ định tính toán về lợi ích môi trường cũng như kinh tế của các khu trồng rừng khi nó hấp thụ CO2. Và nghiên cứu điển hình là dự án Trồng rừng theo CDM ở Hoà BÌnh. Qua đó chúng ta có cơ chế chi trả thích hợp cho lợi ích của các khu rừng khi nó hấp thụ 1 lượng CO2 nhất định (PES ý bạn).
Bạn có thể giúp đỡ t được không?
Cảm ơn trước nhé ^ - ^
PS: Hiện tại dự án này t chỉ có bản TA, nếu bạn tìm dc TV thì send cho với nhé :D
 
scroll-topTop