Ứng dụng Gom Rác GRAC

Chia sẻ các kiến thức về HACCP và ISO 22000

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hi các bạn,
Hiện nay, mình đang viết một chuỗi bài chia sẻ các kiến thức căn bản về HACCP và ISO 22000. Mời các bạn xem chi tiết chuỗi bài viết ở đây: https://isovnc.com/danh-muc/kien-thuc/iso-22000-va-haccp
Hy vọng những bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu sâu hơn và có thể ứng dụng vào thực tế. Mình nghĩ các bài viết này sẽ rất có ích cho các bạn sinh viên sắp ra trường và các bạn mới tiếp cận HACCP.
 
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tiếp tục chia sẽ đến các bạn một bài viết mới:
Khi đã xác định được các CCP, việc thiết lập các giới hạn tới hạn sẽ là ranh giới để quyết định sản phẩm có an toàn hay không. Ngoài giới hạn tới hạn, còn có giới hạn vận hành.
Bài viết này sẽ hướng dẫn việc thiết lập giới hạn tới hạn và giới hạn vận hành cho từng CCP.
https://isovnc.com/chuyen-de-haccp-thiet-lap-gioi-han-toi-han
 
Top