Chia sẻ thông tin về các hội thảo môi trường sắp diễn ra

minhhung12

Cỏ 3 lá
Bài viết
56
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Em thấy các cuộc hội thảo về môi trường rất bổ ích cho sinh viên nhưng thông tin về thời gian và địa điểm tổ chức cũng như cách thức tham gia thì bọn e còn hạn chế cập nhật quá.
em lập cái topic này mong muốn mọi người có thông tin nào về các cuộc hội thảo môi trường thì đưa lên cho mọi người cùng tham gia với.
Em có đề nghị với admin là lập riêng 1 mục về cái này đi( các thông tin về các cuộc hội thảo..) để cho mọi người cập nhật.
 
scroll-topTop