chiều cao lớp nước trong đài chứa

gamyst

Cỏ 3 lá
Bài viết
50
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ví dụ đài chứa nước có chiều cao phần chứa nứớc là 10m , nó nói là do máy bơm có khả năng làm việc trong 1 khoảng áp lực nhất định phụ thuộc vào lưu lượng và chế độ tiêu thụ nước của thành phố, vì thế khi chọn máy bơm có thể lấy chiều cao lớp nước trong đài chứa là chiều cao trung bình, như ví giả thiết là 10m thì mình lấy còn 5m
Câu này em không rõ lắm, mấy bạn làm ơn giải thích giúp em.nghiên cứu cả 3 hôm mà chưa thông:complaint:
 

gamyst

Cỏ 3 lá
Bài viết
50
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thông tin chọn bơm mà bạn nói thì căn cứ tài liệu nào ? Nói có sách mách có chứng nhé!

câu này em đọc trong sách cấp nước tập 1 ( mạng lưới cấp nước ) của PGS.TS Nguyễn Văn Tín

trong phần tính toán cột áp của bơm cấp 2 nó có ghi nguyên văn
"Nhưng do máy bơm có khả năng làm việc trong 1 khoảng áp lực nhất định phụ thuộc vào lưu lượng và chế độ tiêu thụ nước của thành phố, vì thế khi chọn bơm có thể lấy chiều cao lớp nước trong đài chứa nước là chiều cao trung bình = Hd/2"
 

meomaythongminh

Cây đầu làng
Bài viết
691
Nơi ở
HCMC
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Áp lực làm việc của máy bơm = H1 Tổn thất áp lực làm việc đường ống hút + H2 chiều cao hình học đầu hút + H3 chiêu cao hình học toàn phần + H4 chiều cao hình học đầu đẩy + H5 tổn thất áp lực đường ống đẩy.
Trong đó:
H3: chiều cao hình học của mặt nước với chiều cao cao nhất của đài nước

Từ áp lực làm việc này, lưu lượng, công suất thì chọn bơm
 
scroll-topTop