chiều cao sắp xếp hàng hóa,pallet trong kho bãi?

tranngoclam

Hạt giống tốt
Bài viết
2
Nơi ở
bình dương
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo 1 số thông tin tìm hiểu và tham khảo trên mạng em có thấy 1 số ví dụ được nêu ra như v.
1. Chiều cao hàng hóa trong kho không được vượt quá 02 mét
2. Khoảng cách từ các thùng/ dãy hàng hóa phải cách tường tối thiểu 0.5 mét
3. Khoảng cách từ trần nhà đến đỉnh các thùng hàng/ dãy hàng tối thiểu 0.5 mét
Nhưng có quy định hay tiêu chuẩn nào quy định rõ về việc yêu cầu tiêu chuẩn chiều cao tối thiếu cũng như giới hạn đối với việc sắp xếp hàng hóa trong kho bãi không vậy ạ.
Đối với một số tiêu chuẩn, quy định như :
TCVN 5738:2001 - Tiêu chuẩn xây dựng hệ thống báo cháy tự động
TCVN 3197:1990 về xếp dỡ hàng
TCVN 5760-1993 He thong CC - Yeu cau chung ve thiet ke lap dat va su dung,.
Những tc này em đã đọc đi đọc lại rồi nhưng vẫn không tìm thấy thông tin liên quan đến ví dụ được nêu ra ở trên. Mong được mọi người chỉ giáo. Vì phía cty yêu cầu muốn làm theo khoảng cách như v thì phải nêu ra chuẩn nào , mục nào , khoản nào??
Em cảm ơn
 

CuongNguyen

Cây công nghiệp
Bài viết
177
Nơi ở
Hải Phòng
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo 1 số thông tin tìm hiểu và tham khảo trên mạng em có thấy 1 số ví dụ được nêu ra như v.
1. Chiều cao hàng hóa trong kho không được vượt quá 02 mét
2. Khoảng cách từ các thùng/ dãy hàng hóa phải cách tường tối thiểu 0.5 mét
3. Khoảng cách từ trần nhà đến đỉnh các thùng hàng/ dãy hàng tối thiểu 0.5 mét
Nhưng có quy định hay tiêu chuẩn nào quy định rõ về việc yêu cầu tiêu chuẩn chiều cao tối thiếu cũng như giới hạn đối với việc sắp xếp hàng hóa trong kho bãi không vậy ạ.
Đối với một số tiêu chuẩn, quy định như :
TCVN 5738:2001 - Tiêu chuẩn xây dựng hệ thống báo cháy tự động
TCVN 3197:1990 về xếp dỡ hàng
TCVN 5760-1993 He thong CC - Yeu cau chung ve thiet ke lap dat va su dung,.
Những tc này em đã đọc đi đọc lại rồi nhưng vẫn không tìm thấy thông tin liên quan đến ví dụ được nêu ra ở trên. Mong được mọi người chỉ giáo. Vì phía cty yêu cầu muốn làm theo khoảng cách như v thì phải nêu ra chuẩn nào , mục nào , khoản nào??
Em cảm ơn
Mình nhớ không nhầm thì những vấn đề trên được nêu trong TCVN 5507:2002, tuy nhiên, đây là quy định đối với hóa chất
 
scroll-topTop