Chính sách "feed-in-tariff" và tác động của nó đến tính bổ sung của dự án CDM

guang

Cỏ 3 lá
Bài viết
46
Nơi ở
Hanoi
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trong năm 2008, Bộ công thương đã ban hành chính sách khuyến khích giá điện năng lượng tái tạo (feed-in-tariff), việc ra đời của chính sách này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tính bổ sung của các dự án CDM, đặc biệt các dự án CDM thủy điện trong thời gian tới. Đây chắc chắn đang là vấn đề khó khăn nhất đối với các tư vấn CDM, làm thế nào để giải quyết và tháo gỡ khó khăn này trong khi suất đầu tư cho các dự án thủy điện đang bị giới hạn trong Kế hoạch phát triển điện VI (hiện tại kế hoạch VII đang được chuẩn bị và sẽ được công bố trong thời gian tới). Chính sách "feed-in-tariff" đã làm khoảng 50 dự án CDM điện gió của Trung Quốc bị rejected. Vậy làm thế nào để đối phó với vấn đề này?
Một báo cáo nghiên cứu đánh giá nguyên nhân khiến các dự án điện tái tạo của Trung Quốc bị rejected và mối liên hệ của nó với chính sách "feed-in-tariff" của Việt Nam và các xử lý chính sách E+/E- của EB trong vấn đề này như thế nào? Có hay không EB sẽ ban hành chính sách áp dụng giá điện cao nhất (highest tariff) cho các dự án điện Việt Nam trong việc chứng minh tính bổ sung của dự án? và tương lai gì cho dự án CDM thủy điện của Việt nam khi đối mặt với chính sách "feed-in-tariff" đã được thực hiện
---
CDM qua rồi cái thời copy and paste::handshake:
 
scroll-topTop