Cho e hỏi về việc định giá nước

onggiarom

Hạt giống tốt
Bài viết
1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào các bác,e đang định thực tập tại nhà máy nước và hướng đề tài là"phương pháp định giá nước tại nhà máy nước"...có 2 phương pháp e định sử dụng là:
phương pháp chi phí:tính chi phí đầu vào cộng thêm khoản lợi nhuận hợp lý
phương pháp thu nhập:tính doanh thu các sản phẩm đặc biệt có sử dụng tới nước làm nguyên liệu đầu vào rồi từ đó xác định giá nước
theo các bác thì các phương pháp trên đã đầy đủ chưa và có những khó khăn,thiếu sót nào cần phải khắc phục..xin cảm ơn đã đọc bài viết này;)
 
scroll-topTop